Dochádzkové a prístupové systémy

Dochádzkové a prístupové systémy | Dany Alarm Prešov
Dochádzkové a prístupové systémy | Dany Alarm Prešov

Dochádzkový systém poskytuje a zhromažďuje údaje o evidencii dochádzky, sleduje pohyb zamestnancov v priebehu pracovnej doby a predstavuje podklad pre spracovanie mzdovej agendy. Zavedením a používaním dochádzkového systému dosiahnete prehľad a kontrolu nad pohybom a dochádzkou (prerušenie, príchod, odchod, služobná cesta, lekár a pod.).


Ako fungujú dochádzkové systémy

Prístupový systém je možné nastaviť na konkrétne podmienky a Vaše požiadavky, pričom sa dá napr. zamedziť vstup do vybraných objektov/priestorov za základe Vami zadefinovaného oprávneného povolenia prístupu. Technológie dnešnej doby umožňujú prístupové terminály, zámky, brány alebo závory. Pre identifikáciu sú najčastejšie používané karty, prívesky, čipy alebo odtlačky prstov. Prepojenie výstupov zo systému je možné spracovávať v samostatnom softvéry.


Základné vlastnosti a možnosti aplikácie dochádzky sú:

 • presná evidencia príchodov, odchodov, prerušení a príplatkov
 • spracovanie dochádzky zo zaevidovaných prerušení v reálnom čase na strane klienta
 • prítomnosť alebo neprítomnosť a dôvod neprítomnosti na pracovisku
 • spracovanie jedno a viaczmenných pracovných dôb
 • neobmedzený počet pracovných dôb (pevná, pružná, voľná, kĺzavá)
 • neobmedzený počet pracovných kalendárov
 • jednoduché definovanie a generovanie pracovných kalendárov
 • spracovanie nočných zmien
 • sledovanie a spracovanie nadčasov
 • spracovanie odpracovanej doby počas sviatkov a dní pracovného pokoja
 • automatické doplnenie povinnej prestávky
 • definovanie hierarchickej organizačnej štruktúry
 • 5 úrovní prístupových práv na základe prístupového mena a hesla
 • tlačové zostavy
 • export údajov do súboru MS Excel
 • export údajov do PAM
 • import zamestnancov zo súboru MS Excel
 • jednoduché nastavenie dochádzkového systému cez sprievodcu nastavením
 • štatistické spracovanie dochádzky