Štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž | Dany Alarm Prešov
Štrukturovaná kabeláž | Dany Alarm Prešov

Štruktúrovaná kabeláž predstavuje komunikačnú infraštruktúru pre komunikačné siete (pasívnu časť). Tvorbou štruktúrovanej kabeláže a počítačových sieti sa vytvára systém, ktorý je základom pre prenášanie vysokorýchlostných dát, obrazov, zvukov. Vytvorenie tohto systému predstavuje univerzálnu štruktúru pre moderné budovy. Technologicky sa štruktúrovaná kabeláž tvorí metalickými, optickými káblami alebo wifi, pričom je možná aj ich kombinácia. Samotná rýchlosť prenosov je závislá na kvalite kabelážneho systému. Informačné technológie sa neustále vyvíjajú, a preto je kvalita štruktúrovanej kabeláže priamo úmerná záruke, že Vaša spoločnosť alebo domácnosť bude schopná prispôsobovať sa vývoju a novým trendom.

Návrh a správne riešenie, nastavenie a rozmiestnenie zásuviek štruktúrovanej kabeláže spĺňajúc Vaše požiadavky, Vám zabezpečí priestor, v ktorom bude univerzálny systém a v prípade budúcich potrieb Vás nebudú čakať ďalšie a ďalšie káble. Najzásadnejšou výhodou zavedenia tohto systému je jednotnosť a univerzálnosť prostredníctvom, ktorej je možné preniesť všetky typy dát.