Zabezpečovacia technika / Alarm do domu

Zabezpečovacia technika - alarmy | Dany Alarm Prešov
Zabezpečovacia technika - alarmy | Dany Alarm Prešov

V dnešnej dobe už málokto nechá svoj majetok bez stráženia. Je veľa spôsobov ako predísť k odcudzeniu alebo poškodeniu Vášho majetku. Jeden zo spôsobov zabezpečenia je elektronická signalizácia alebo alarm do domu či bytu. Alarm upozorní a v mnohých prípadoch odradí páchateľa pred pokusom o vniknutie do Vášho domu. Zabezpečovací systém nemusí slúžiť len k ochrane objektu pred vniknutím, ale upozorní Vás aj pred požiarom alebo únikom škodlivých / horľavých látok ako napríklad plyn. Systém je možné využiť aj pri výrobnom procese, kde hlási stavy zariadení. 


Alarm do domu, ako funguje?

Samotne srdce ALARMu je centrála ktorá vyhodnocuje stavy snímačov. Snímač ak zaregistruje zmenu stavu, napríklad pohyb, tak pošle túto informáciu do centrály a tá na základe jej stavu upozorní, že sa niečo deje príklad - POPLACH! Jednou zo základných funkcii je stráženie Vášho majetku. Zapnutím sa začína chrániť strážený priestor. Samotné chránenie je možne rozdeliť na niekoľko častí a zón pre lepšiu špecifikáciu a orientáciu pri správe o poplachu.

Alarmy delíme na drôtové, bezdrôtové a kombinovanéDrôtový alarm znamená že sú vedené signalizačné káble z centrály až k snímaču. Za pomoci signalizačného kábla snímač komunikuje s centrálou a vyhodnocuje stav. Bezdrôtové sú snímače a prvky ktoré komunikujú rádiovo. Samotný snímač potrebuje svoj zdroj napájania aby mohol rádiovo poslať svoj stav do centrály. Kombinované sú hybridné centrály ktoré vedia obslúžiť drôtové aj bezdrôtové prvky ALARMu.


Samotné snímače sa delia do kategórií podľa predmetu, medzi najčastejšie patria: 
  • Pohybové snímače = Reaguje na zmenu teploty / pohybu v dosahu snímača. Snímače využívajú funkciu digitálnej analýzy, aby sa zamedzilo falošným poplachom. V zjednodušení reagujú až na následný pohyb v časovom intervale. Vhodné sú pre použitie v obytných priestoroch, miestnostiach so stabilnou teplotou. 
  • Magnetické snímače = reagujú na prerušenie slučky odoslaním signálu, montujú sa na dvere, okná, garážové brány a pod.
  • Snímače rozbitia skla = detekcia rozbitia skla prebieha na základe zmeny tlaku a určitej frekvencie trieštenia skla
  • Snímače plynu = reagujú na obsah určitej látky v ovzduší
  • Snímače požiaru = reagujú na koncentráciu zadymenia
  • Moderné alarmy umožňujú ovládanie systému niekoľkými spôsobmi. Medzi tie najčastejšie patrí ovládanie prostredníctvom klávesnice, diaľkovým ovládaním, čipovými kartami/príveskami, ovládaním cez internet alebo prostredníctvom mobilu.