TV a satelitná technika

TV a satelit | Dany Alarm Prešov
TV a satelit | Dany Alarm Prešov

V súčasnej dobe po ukončení analógového vysielania máme viacero spôsobom a možností prijímať TV signál v digitálnej forme. Jedny z najvyužívanejších sú:

  • DVBT (pozemné digitálne vysielanie)
  • DVBS ( satelitné digitálne vysielanie)
  • IP TV ( internetová televízia) a iné.

Pre pozemné digitálne vysielanie, ktoré dokáže spracovať bežný TV prijímač je prijímané klasickou anténnou ale zvyčajne limitované počtom TV staníc v danej oblasti. Signál je v prevažnej miere voľne dostupný a pre základné verejnoprávne tv kanály nie je potrebná dekódovacia karta a teda iné poplatky. Satelitná technika je spôsob prijímania TV signálu z družíc, podľa možnosti danej oblasti a horizontu satelitného neba. Ponúka veľké možnosti prijímať domáce i zahraničné kanály, ako voľné tak aj kódované, pričom je potrebné dosiahnuť správnou inštaláciou parabolickej anténny signál danej družice. Na strane TV prijímača je potrebné si zadovážiť set-box poprípade dekódovaciu kartu, ktorá je spravidla viazaná poplatkami za služby daných spoločností. V obytnom dome je možné navrhnúť satelitný systém tak, že budú zapojené viaceré satelitné set-boxy, čím sa dosiahne nezávislé sledovanie rôznych TV staníc súčasne. Takéto riešenie vyžaduje isté znalosti, preto je potrebné obrátiť sa na špecializovaného pracovníka.