VOIP a telekomunikačná technika

VOIP a telekomunikačná technika | Dany Alarm Prešov
VOIP a telekomunikačná technika | Dany Alarm Prešov

VOIP je prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu, teda cez IP sieť. Vďaka využitiu sieťovej kapacity je možné dosiahnuť úsporu v podobe využitia jedinej siete k prenosu hlasu. Využitie protokolu VOIP umožňuje splniť úlohy, ktoré pri klasickej telekomunikačnej technológiu môžu byť zložitejšie, ako napríklad:

  • Prichádzajúce hovory môžu byť automaticky smerované na VOIP telefón, bez ohľadu na to kde sa nachádzate,
  • V prípade call centier je možné pracovať z akéhokoľvek miesta, kde je stabilné internetové pripojenie,
  • VOIP balíky služieb častokrát obsahujú funkcie verejných sieti, a teda iné spoplatnenia,
  • VOIP telefóny spájajú viaceré funkcie dostupné cez internet, ako napríklad videokonferencie, prenosy dát, správy zoznamov a pod.,
  • Spojenie prevádzok cez internet ako v jednej sieti.